Toegepaste zoöantropologie

Zoöantropologie bestudeert de relatie tussen mensen en andere dieren en onderkent de rijke belevingswereld van dieren. Het is geworteld in de cognitieve ethologie, neurobiologie, neuropsychologie en filosofie.

Toegepaste zoöantropologie van Learning animals is de praktische toepassing van al die kennis. In deze benadering leer je om de interactie met mensen en andere dieren te beleven, in plaats van te beheersen. 

Learning Animals International Camp 2018, Sparta en Ingrid

Belevingswereld

Iedereen heeft cognitieve capaciteiten: de behoefte aan eigen beleving en eigen kennis. Cognitie is veel meer dan ratio. Cognitie omvat alle mentale, zintuiglijke en fysieke processen van waarneming, informatie verwerven, informatie verwerken en betekenisgeving. Oftewel: de belevingswereld.

In de zoöantropologische benadering heeft iedereen recht om zichzelf, de omgeving en de ander te beleven, zonder verstoring. Uitgangspunt is dat iedereen op zijn eigen manier waarneemt en beleeft. 

Hoe inspireert dit ons?

De toegepaste zoöantropologie leert ons:

  • Een open houding herkennen en zelf ontwikkelen 
  • Kijken vanuit verschillende perspectieven
  • Aandacht geven aan de context ('breed kijken') 
  • Het verschil zien tussen projecties, conceptualisering en concrete waarneming
  • Totaal anders samen te leven met onze honden en paarden
  • Aandacht te geven aan de aandacht van een ander

Deze kennis en ervaringen hebben we ook geïntegreerd in onze werkzaamheden buitenshuis. 

Waarnemen, laten doordringen en verwerken

In de toegepaste zoöantropologie krijgen mensen én dieren de ruimte om cognitief te zijn: informatie uit de buitenwereld in rust op te nemen en te verwerken in hun hoofd, mogelijkheden te creëren om te ontdekken en bewust te ervaren. Deze manier van informatie verwerken brengt ontspanning en geeft ruimte aan nieuwe inzichten. Mens en dier kunnen hier samen in leren.  

Wil je dit ervaren?

Aandacht voor de beleving van dieren