Toegepaste zoöantropologie

De toegepaste zoöantropologie is onze inspiratiebron. Uitgangspunt is dat iedereen - mens en dier - de interactie en de omgeving op zijn eigen manier waarneemt en beleeft. 

De toegepaste zoöantropologie wordt uitgedragen door Learning Animals. Het is geworteld in de cognitieve ethologie, neurobiologie, neuropsychologie en filosofie. 

Hoe inspireert dit ons werk?

De toegepaste zoöantropologie leerde ons:

  • Een open houding herkennen en zelf ontwikkelen 
  • Kijken vanuit verschillende perspectieven
  • Aandacht geven aan de context ('breed kijken') 
  • Het verschil zien tussen projecties, conceptualisering en concrete waarneming

Waarnemen, laten doordringen en verwerken

In de toegepaste zoöantropologie krijgen mensen én dieren de ruimte om cognitief te zijn: informatie uit de buitenwereld in rust op te nemen en te verwerken in hun hoofd, mogelijkheden te creëren om te ontdekken en bewust te ervaren. Deze manier van informatie verwerken brengt ontspanning en geeft ruimte aan nieuwe inzichten. Mens en dier kunnen hier samen in leren.  

Meer weten? Aandacht voor de beleving van dieren

Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Deel deze pagina via sociale media:

 Bezorgd over uw privacy?