Toepassing in ons werk

We willen bijdragen aan bewustwording over gelijkwaardigheid en het belang van diversiteit. Een inclusieve samenleving - een maatschappij die niemand uitsluit - vraagt een open houding en communicatie die niemand uitsluit.

We werken hieraan mee door deze visie in te brengen en te bewaken in verschillende (overheids)projecten. Praktisch gezien gaan we aan de slag met co-creatie, zijn we streng op 'inclusief taalgebruik' en kijken we vanuit verschillende perspectieven.

Voorbeelden

Workshop bij IZO Denktank van het Zorginstituut: hoe je denkkaders een open houding kunnen belemmeren