Toepassing in ons werk

We willen bijdragen aan bewustwording over gelijkwaardigheid en het belang van diversiteit. Een inclusieve samenleving - een maatschappij die niemand uitsluit - vraagt een open houding en communicatie die niemand uitsluit.

We werken hieraan mee door deze visie in te brengen en te bewaken in verschillende (overheids)projecten. Praktisch gezien gaan we aan de slag met co-creatie, zijn we streng op 'inclusief taalgebruik' en kijken we vanuit verschillende perspectieven.

Projecten

Het Groene Huis is betrokken bij verschillende projecten waar we deze kennis inbrengen, zoals:

  • Onderzoek 'Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken' voor Stichting Vanuit autisme bekeken
  • Anders denken, anders werken: gedachtengoed van Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS
  • Praktijkinitiatief 'Het label is (mis)leidend' voor OPaZ, met aandacht voor ME/CVS en non-verbaal autisme
  • Rapport Aandacht voor het cliëntperspectief in communicatie' voor het ministerie van VWS
  • Programma Wij zien je wel van het ministerie van VWS

Workshop bij IZO Denktank van het Zorginstituut: hoe je denkkaders een open houding kunnen belemmeren