Belevingswereld

Voor ons is ieders beleving even belangrijk. Iedereen heeft recht om zichzelf, zijn omgeving en de ander te ervaren, tot zich door te laten dringen. Dat vraagt ook van iedereen om de beleving van een ander niet te verstoren. Vooral dat laatste gaat nogal eens mis. 

"Pas als je de ander de ruimte, context en tijd geeft om zelf te ervaren, zelf te leren en zijn belevingen te delen, pas als je aandacht hebt voor zijn of haar kwaliteit van leven en vrijheid van expressie, pas dan zie je wie hij werkelijk is". [Francesco de Giorgio]
 

Elkaar beleven in plaats van beheersen

Het Groene Huis heeft veel aandacht voor sociale dynamiek en subjectieve beleving, in plaats van beheersing. In ons werk, op het erf, en in het samen leven met andere dieren. Onze inspiratiebron is de socio-cognitieve benadering van Learning animals

Antropocentrisch wereldbeeld loslaten

De verwachtingen over hoe je met je paard of hond om hoort te gaan, zijn diep geworteld in een antropocentrisch wereldbeeld. Onze maatschappij gaat uit van de superioriteit van de mens. Daardoor lijken veel overtuigingen vanzelfsprekend, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Bijvoorbeeld de overtuiging dat een paard altijd een rijpaard is, 'want daar heb je hem toch voor'. Dat fysieke training noodzakelijk is om je paard gezond te houden. Dat je dominant moet zijn, omdat je paard of hond anders de leiding over jou gaat nemen. 

Je kunt echter leren los te komen van deze fundamentele ongelijkwaardigheid. Dat vraagt van jouzelf om te begrijpen wat een gelijkwaardige relatie eigenlijk is en hoe je die, stap voor stap, kunt ontwikkelen.

Meer weten?