Het Groene Huis

Het Groene Huis is een plek op de Veluwe zonder protocollen en vol sociale dynamiek. Samen met vier honden, tien paarden en twee mensen vormen we een 'family-like' groep waarin beleving alle ruimte krijgt.

 

Animality en de socio-cognitieve benadering van Learning Animals zijn onze inspiratiebronnen. Sociale dynamiek beléven in plaats van beheersen.
Lees meer..

Aandacht geven aan de belevingswereld van je dier. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zijn we meestal bezig met hun gedrag en/of prestaties. 
Lees meer....

In onze maatschappij vol normen en protocollen wordt ook 'contact' steeds meer geprotocolleerd. Echt luisteren en een echte open houding komt steeds minder voor en vraagt om persoonlijke ontwikkeling.
Lees meer...

Ieders beleving is voor ons even belangrijk. Iedereen heeft recht om zichzelf, zijn omgeving en de ander te ervaren, tot zich door te laten dringen. Dat vraagt ook van iedereen om de beleving van een ander niet te verstoren. 
Lees meer...