Het Groene Huis

Het Groene Huis is een plek op de Veluwe zonder protocollen en vol sociale dynamiek. Samen met vier honden, tien paarden en twee mensen vormen we een 'family-like' groep waarin beleving alle ruimte krijgt.

 

Onze basis

We werken vanuit de toegepaste zoöantropologie van Learning animals. In deze benadering leer je om de interactie met mensen en andere dieren te beleven, in plaats van te beheersen. 
Lees meer..

Sessies bij Het Groene Huis

Aandacht geven aan de belevingswereld van je dier. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zijn we meestal bezig met hun gedrag en/of prestaties. 
Lees meer....

In onze maatschappij vol normen en protocollen wordt ook 'contact' steeds meer geprotocolleerd. Echt luisteren en een echte open houding komt steeds minder voor en vraagt om persoonlijke ontwikkeling.
Lees meer...

Onze visie op inclusie

Inclusie betekent voor ons dat ieders beleving even belangrijk is. Iedereen heeft recht om zichzelf, zijn omgeving en de ander te ervaren, tot zich door te laten dringen. Dat vraagt ook van iedereen om de beleving van een ander niet te verstoren. 
Lees meer...