Animality - socio-cognitieve benadering

Mensen en andere dieren zien en begrijpen als eigenaren van hun eigen ervaringen. Aandacht voor sociale dynamiek en de interactie met anderen beleven in plaats van te beheersen. 

Learning Animals International Camp 2018, Sparta en Ingrid

Belevingswereld

Iedereen heeft cognitieve capaciteiten: de behoefte aan eigen beleving en eigen kennis. Cognitie is veel meer dan ratio. Cognitie omvat alle mentale, zintuiglijke en fysieke processen van waarneming, informatie verwerven, informatie verwerken en betekenisgeving. Oftewel: de belevingswereld.

In de socio-cognitieve benadering van Learning Animals heeft iedereen recht om zichzelf, de omgeving en de ander te beleven, zonder verstoring. Uitgangspunt is dat iedereen op zijn eigen manier waarneemt en beleeft. 

Paard en honden drinken samen uit de waterbak

Hoe inspireert dit ons?

Animality en de socio-cognitieve benadering leren ons:

  • Een open houding herkennen en zelf ontwikkelen 
  • Kijken vanuit verschillende perspectieven
  • Aandacht geven aan de context ('breed kijken') 
  • Het verschil zien tussen projecties, conceptualisering en concrete waarneming
  • Totaal anders samen te leven met onze honden en paarden
  • Aandacht te geven aan de aandacht van een ander

Deze kennis en ervaringen hebben we ook ge├»ntegreerd in onze werkzaamheden buitenshuis. 

 

Aandacht voor de beleving van dieren