In dialoog

In onze maatschappij vol normen en protocollen wordt ook 'contact' steeds meer geprotocolleerd. Echt luisteren en een echte open houding komt steeds minder voor en vraagt om persoonlijke ontwikkeling. 

joint attention

Aandacht voor sociale dynamiek

  • Wat verandert er in de interactie als je details leert observeren?
  • Hoe kun je 'de ander' tot je door laten dringen, zonder jezelf te verliezen?
  • Wat gebeurt er als je kunt gaan schakelen tussen jezelf, je omgeving en de ander? 
  • Wat kun je samen beleven als je verwachtingen vooraf loslaat, niet gaat sturen en niet gaat projecteren? 

Onze inspiratie

De socio-cognitieve benadering van Learning animals is onze inspiratiebron. Dieren zijn voor ons geen instrumenten, maar hebben altijd de vrijheid om het contact aan te gaan of niet, en de vrijheid om zich te uiten. 

Dieren zijn voor ons ook geen 'spiegels'. Zij reflecteren jouw gedachten en gevoelens niet, maar zijn individuen met een eigen belevingswereld, eigen karakter en eigen expressie. Hun gedrag is een uiting van hun eigen innerlijke staat, hun eigen innerlijke motivatie. Zij beleven de sociale dynamiek: het contact met andere dieren, inclusief mensen, en met hun omgeving. En geven dáár uitdrukking aan. 

Interesse?

Kijk eens op www.learninganimals.com voor workshops en opleidingen. Of kom bij ons langs voor een kop koffie, we delen onze ervaringen graag!

Foto van Ingrid en Senna