Aandacht voor de beleving van dieren

Aandacht geven aan de belevingswereld van je dier. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zijn we meestal bezig met hun gedrag en/of prestaties. 

De interactie met dieren beleven, in plaats van beheersen 
 

Waarom? 

In onze wereld is het heel gebruikelijk om gedrag van dieren te trainen. Met training beheers je het denken en het gedrag van een dier. Hoe beter een dier getraind is, hoe minder zijn gedrag nog zijn innerlijke staat uitdrukt. Daarmee ontnemen we dieren veel. Zijn of haar eigen, intrinsieke motivatie verdwijnt.


Zelf onderzoeken en in staat zijn om informatie te verwerken en zelf betekenis te geven
 

Een dier is geen spiegel

Ook wordt vaak gedacht dat het dier de mens reflecteert, als een spiegel. Hoe meer je daarvan overtuigd bent, hoe moeilijker het wordt de eigen beleving van een ander te zien - dier of mens. Daarmee ontneem je niet alleen die ander, maar ook jezelf veel. Namelijk de mogelijkheid om elkáár te beleven. 


Elkáár beleven
 

Beleef jezelf, de ander en je omgeving

In de afgelopen jaren hebben we steeds meer ervaren hoe fijn het is om:

  • Aandacht te geven aan de manier waarop dieren (inclusief mensen) de wereld beleven, in plaats van voor hen te denken. 
  • Interactie te beleven, in plaats van te beheersen. 
  • Te genieten van de eigen expressie van dieren, in plaats van hun gedrag te trainen. 

Daarvoor hebben we alles we allemaal hebben geleerd over dieren losgelaten - een ware paradigmashift. Dat vraagt inzicht in je eigen verwachtingen en patronen. Nieuwe bronnen van creativiteit vinden om jezelf en dieren te inspireren tot een ander contact.

Inspireert dit jou ook? Kijk dan eens op www.learninganimals.com voor workshops en opleidingen. Of kom bij ons langs voor een kop koffie, dan delen we onze ervaringen.