Aandacht voor de beleving van dieren

Wil jij aandacht geven aan de belevingswereld van je dier? Een relatie opbouwen vanuit wederzijdse interesse? Wij werken vanuit het gedachtengoed van Learning animals: de toegepaste zoöantropologie.

In de zoöantropologische benadering leer je om de interactie met je dier te beleven, in plaats van te beheersen. Waarom is dat belangrijk? En hoe gaat dat in de praktijk?

Geef je dier de kans zichzelf te zijn 

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om gedrag van dieren te trainen. Met training beheers je het denken en het gedrag van je dier. Hoe beter een dier getraind is, hoe minder zijn gedrag nog zijn innerlijke staat uitdrukt. Daarmee ontnemen we dieren veel. Zijn eigen, intrinsieke motivatie verdwijnt.


Zelf onderzoeken en in staat zijn om informatie te verwerken en zelf betekenis te geven

Ook wordt vaak gedacht dat het dier de mens reflecteert, als een spiegel. Hoe meer je daarvan overtuigd bent, hoe moeilijker het wordt de eigen beleving van een ander te zien - dier of mens. Daarmee ontneem je niet alleen die ander, maar ook jezelf veel. Namelijk de mogelijkheid om elkáár te beleven. 


Elkáár beleven
 

Onbewuste overtuigingen herkennen

De verwachtingen over hoe je met je paard of hond om hoort te gaan, zijn diep geworteld in een antropocentrisch wereldbeeld. Onze maatschappij gaat uit van de superioriteit van de mens. Daardoor lijken veel overtuigingen vanzelfsprekend, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Bijvoorbeeld de overuiging dat een paard altijd een rijpaard is, 'want daar heb je hem toch voor'. Dat fysieke training noodzakelijk is om je paard gezond te houden. Dat je dominant moet zijn, omdat je paard of hond anders de leiding over jou gaat nemen. 

Je kunt echter ook leren om altijd in het belang van je dier en jullie relatie te gaan handelen. Om los te komen van een wereldbeeld waarin dieren worden gezien als ondergeschikt aan de mens.

Relaties begrijpen

In de zoöantropologische benadering kan iedereen zichzelf zijn - dier en mens. Daardoor ontstaat ruimte om de omgeving te gaan begrijpen en relaties te gaan ontwikkelen. Die relatie is dan niet gebaseerd op dominantie of (positieve) training, maar ontstaat uit interactie waarin de belevingswereld van je dier gelijkwaardig is aan jouw eigen belevingswereld.

Dat vraagt van jouzelf om te begrijpen wat een gelijkwaardige relatie eigenlijk is en hoe je die, stap voor stap, kunt ontwikkelen. Training is nooit gelijkwaardig omdat je altijd jouw wensen oplegt aan het dier - of dat nou via straffen of via belonen gaat. 

Hoe fijn is het als jij ontdekt dat het ook mogelijk is om:

  • Aandacht te geven aan de manier waarop je dier denkt, in plaats van voor hem te denken. 
  • De interactie met je dier te beleven, in plaats van te beheersen. 
  • Te genieten van de expressie van je dier, in plaats van zijn gedrag te trainen. 

Daarvoor moet je veel loslaten van de dingen die we allemaal hebben geleerd over dieren. Inzicht krijgen in je eigen verwachtingen en patronen. Nieuwe bronnen van creativiteit vinden om jezelf en je dieren te inspireren tot een ander contact.

Wil je hier ervaring mee opdoen en zien hoe niet-getrainde dieren interactie aangaan? Dan kun je bij ons een individuele sessie volgen. 

Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur en vindt plaats op ons erf in Emst (Veluwe). Onze dieren worden niet getraind en contact met de dieren is daardoor niet geconditioneerd. We forceren nooit contact. Ook als je onzeker of bang bent voor paarden, is een sessie mogelijk. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Deel deze pagina via sociale media:

 Bezorgd over uw privacy?