Inclusieve communicatie

Inclusieve communicatie sluit niemand uit en draagt bij aan een inclusieve samenleving. Dat vraagt een open houding: waarnemen, luisteren en co-creatie. Communicatie als dialoog in plaats van 'zenden'. 

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Informatieverwerking in de praktijk

We hebben veel praktische kennis over verschillende manieren van informatieverwerking. In de hoofden van mensen en dieren, maar ook in systemen. En de interactie daartussen, bijvoorbeeld:

  • Hoe gaan mensen om met computers en internet?
  • Hoe beïnvloedt een stelsel van wetgeving het dagelijks leven van mensen?
  • Hoe belemmeren (sociale) protocollen de souplesse in sociaal contact?  

Toegepaste zoöantropologie als inspiratiebron

De toegepaste zoöantropologie heeft als uitgangspunt dat iedereen - mens en dier - zijn eigen beleving en zijn eigen cognitie heeft. Aandacht voor ieders beleving en voor verschillende perspectieven ligt dan ook aan de basis van al ons werk.
Lees meer... 

Ervaring met autismevriendelijke communicatie

Autismevriendelijke coachWij hebben ervaring met autismevriendelijke communicatie - zowel professioneel als privé. Wij zijn ervan overtuigd dat deze logische, concrete communicatie het leven voor iedereen gemakkelijker maakt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Deel deze pagina via sociale media:

 Bezorgd over uw privacy?