Mijn motivatie voor goede beveiliging

Dit is een persoonlijk betoog over mijn motivatie voor goede informatiebeveiliging.

Van nature denk ik dat iedereen altijd met de beste bedoelingen handelt. In het belang van het grotere geheel en niet in eigen belang ten nadele van anderen. Helaas zie ik in de wereld om mij heen dat mijn natuurlijke gedachte niet klopt. Er zijn heel veel mensen die ten koste van anderen zichzelf willen vermaken of verrijken. En daarom begrijp ik dat informatiebeveiliging belangrijk is. 

Maar in mijn eigen omgeving ben ik er altijd erg makkelijk mee om gegaan. Ik ken de mensen om mij heen. Die willen vast net als ik geen kwaad doen aan de zaak waar we voor werken. Toen ik in de defensie industrie ging werken, werd ik geconfronteerd met strenge beveiliging. Vaak zo streng dat het de productiviteit flink belemmerde. Daar werd ik op een bepaald moment niet goed van. Dit was toch niet de bedoeling van beveiliging? Deze zou ten dienste moeten staan aan de productiviteit, niet andersom. Toen de kans zich voor deed pakte ik de rol van Security manager op binnen de organisatie. En toen kwamen de nuances door. Hoewel mijn principe (beveiliging ten dienste van productie) overeind bleef, zag ik dat het allemaal veel genuanceerder lag. Ik heb in die tijd veel geleerd.

Veel informatie waar ik zelf niet veel waarde aan hechtte bleek voor anderen heel waardevol te zijn. Misschien niet op zichzelf, maar wel in een groter geheel. Wat mij het meeste is bijgebleven is het volgende.

Mocht er eens een grote hack in mijn omgeving zijn, dan wil ik niet de zwakste schakel zijn!

Daarom doe ik het volgende:

  • Ik bedenk goede wachtwoorden. Hier geef ik enkele tips.
  • Ik deel mijn wachtwoorden met niemand.
  • Als ik wegloop achter mijn computer, dan zet ik hem op slot. Altijd!
  • Ik vraag aan beheerders niet meer rechten dan echt nodig voor mijn werk.
  • Mijn bureau is opgeruimd.
  • Ik vraag mij altijd af: "Is wat ik te zeggen heb mooier dan de stilte?"  :-)

Als klant van Inforwijzer beheer je waarschijnlijk de inhoud van een website. Hierdoor heb je bepaalde rechten om dingen te kunnen doen die anderen niet kunnen. En zo moet het ook blijven. Hoewel wij denken dat de beveiliging voldoende is, zouden kwaadwillenden met de rechten die jij hebt misschien toch schade kunnen aanrichten. Niet alleen aan jullie eigen website, maar ook aan de webserver waar alle websites van onze klanten op staan. En wellicht ook nog daar buiten.

Daarom is het ook voor jou belangrijk om goed om te gaan met informatiebeveiliging. Concrete tips vind je op beveiliging.