Werken aan een inclusieve samenleving

Wij willen bijdragen aan bewustwording over gelijkwaardigheid en het belang van diversiteit. Een inclusieve samenleving - een maatschappij die niemand uitsluit - stelt hoge eisen aan communicatie. We werken hieraan mee door deze visie in te brengen en te bewaken in verschillende (overheids)projecten. Praktisch gezien gaan we aan de slag met co-creatie, zijn we streng op 'inclusief taalgebruik' en kijken we vanuit verschillende perspectieven.

We werken graag samen met mensen die 'anders' zijn, of liever: zichzelf zijn, en daarmee interessante zienswijzen aandragen.

Het Groene Huis is betrokken bij verschillende projecten op dit vlak, zoals:

  • Programma Vanuit autisme bekeken
  • Advies 'Aandacht voor het cliëntperspectief in communicatie' voor het ministerie van VWS
  • Actieprogramma onvrijwillige zorg voor het ministerie van VWS
  • Beeldvorming over niet-aangeboren hersenletsel voor Hogeschool Windesheim
  • Routekaart naar inclusief ondernemerschap voor De Normaalste Zaak

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Deel deze pagina via sociale media:

 Bezorgd over uw privacy?