Inclusie

Inclusie betekent voor ons dat ieders beleving even belangrijk is. Iedereen heeft recht om zichzelf, zijn omgeving en de ander te ervaren, tot zich door te laten dringen. Dat vraagt ook van iedereen om de beleving van een ander niet te verstoren. Vooral dat laatste gaat nogal eens mis. 

"Pas als je de ander de ruimte, context en tijd geeft om zelf te ervaren, zelf te leren en zijn belevingen te delen, pas als je aandacht hebt voor zijn of haar kwaliteit van leven en vrijheid van expressie, pas dan zie je wie hij werkelijk is". [Francesco de Giorgio]
 

Brede opvatting van inclusie

Wij zien inclusie breed. Het gaat niet alleen om mensen, maar om alle dieren en onze verhouding tot de natuur. De mens staat voor ons niet boven de natuur en andere dieren, maar is er onderdeel van. We kunnen elkaar beleven in plaats van de ander (mens, dier of natuur) te willen beheersen. 

Het Groene Huis heeft hier veel aandacht voor. In ons werk, op het erf, in het samen leven met dieren en natuur. Onze inspiratiebron is de toegepaste zoöantropologie van Learning animals. Die kennis en praktijkervaringen integreren we volop in ons dagelijks leven, het contact met dieren en waar mogelijk in ons werk. 

Contact met dieren

De verwachtingen over hoe je met je paard of hond om hoort te gaan, zijn diep geworteld in een antropocentrisch wereldbeeld. Onze maatschappij gaat uit van de superioriteit van de mens. Daardoor lijken veel overtuigingen vanzelfsprekend, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Bijvoorbeeld de overtuiging dat een paard altijd een rijpaard is, 'want daar heb je hem toch voor'. Dat fysieke training noodzakelijk is om je paard gezond te houden. Dat je dominant moet zijn, omdat je paard of hond anders de leiding over jou gaat nemen. 

Je kunt echter ook leren om altijd in het belang van je dier en jullie relatie te gaan handelen. Om los te komen van een wereldbeeld waarin dieren worden gezien als ondergeschikt aan de mens.

Relatie ontwikkelen

In de zoöantropologische benadering kan iedereen zichzelf zijn - dier en mens. Daardoor ontstaat ruimte om de omgeving te gaan begrijpen en relaties te gaan ontwikkelen. Die relatie is dan niet gebaseerd op dominantie of (positieve) training, maar ontstaat uit interactie waarin de belevingswereld van je dier gelijkwaardig is aan jouw eigen belevingswereld.

Dat vraagt van jouzelf om te begrijpen wat een gelijkwaardige relatie eigenlijk is en hoe je die, stap voor stap, kunt ontwikkelen. Training is nooit gelijkwaardig omdat je altijd jouw wensen oplegt aan het dier - of dat nou via straffen of via belonen gaat. 

Meer weten?