Haalbaarheidsonderzoek WatVindIk

Cover van het rapport

Het Groene Huis en Inforwijzer hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht of WatVindIk geschikt is als basis voor een compleet en actueel overzicht met gebruikerservaringen van alle formele en informele zorg en ondersteuning voor voor mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten. Met name mensen met autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een lichte verstandelijke beperking of een meervoudige beperking.

We hebben het rapport op 7 juni opgeleverd en hopen op een succesvol vervolg van onze aanbevelingen.