Eigen website voor praktijk Bedion

Dierenarts Opmeer heeft zijn praktijk voor diagnostiek op basis van het
Bio-EnergetischDIagnostisch ONderzoek Bedion nu een eigen website gegeven. Dit om een beter onderscheid te maken met zijn werk als homeopatisch (dier)geneeskundige.

De website voor Bedion heeft een gelijke opzet gekregen als die van Dierenarts Opmeer. Zo zijn beide website goed aan elkaar gekoppeld, maar toch duidelijk onderscheidend.

Wij wensen dierenarts Opmeer veel succes met de nieuwe website.

We horen graag wat je van de website vindt.