Communicatie-advies beeldvorming NAH

Het Groene Huis adviseert Hogeschool Windesheim - Lectoraat Klanten perspectief bij een project rond beeldvorming voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).