Blog van Ingrid

Bijdrage aan Thuisarts.nl

Het Groene Huis werkt mee aan 'Het jaar van de transparantie', een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de NPCF. 'Ons' onderdeel is de vertaalslag van medisch-specialistische richtlijnen naar eenvoudige, toegankelijke en concrete patiënteninformatie op Thuisarts.nl. 

Maatschappelijke businesscase autisme

Samen met Dock4 & Organisatieadvies in Zorg maakt Vanuit autisme bekeken een maatschappelijke businesscase die de maatschappelijke en financiële effecten van een levenbrede ondersteuning voor mensen met autisme inzichtelijk maakt. Namens Vanuit autisme bekeken verzorgt Het Groene Huis de tekst en bewaakt de logica en leesbaarheid van de businesscase. 

 

'Aandacht voor cliëntperspectief' (VWS)

In de tweede helft van 2015 werken we mee aan verschillende producten voor het IZO-team van het ministerie van VWS. IZO staat voor informatievoorziening in de zorg. Wij houden ons bezig met advies over aandacht voor het cliëntperspectief in de informatievoorziening. Daarvoor werken we aan persona's, de website Hoeverandertmijnzorg.nl, een handreiking over aandacht voor het cliëntperspectief in communicatie en de 'lessons learned' van vijf jaar IZO. 

Pagina's