Blogs

Platform IZO

Inforwijzer is gevraagd het projectplan op te stellen voor Klant in de keten: wat is nodig om de cliënt meer eigen regie te geven bij de hervorming van de langdurige zorg? Opdracht voor het Platform Informatievoorziening in de zorg (ministerie van VWS). 

Inforwijzer ook in 2013 betrokken bij Regelhulp

Het ministerie van VWS heeft Inforwijzer gevraagd ook in 2013 mee te denken over de verdere ontwikkeling van www.regelhulp.nl en het gebruik in gemeenten te stimuleren. Belangrijkste aandachtspunt is de ontwikkeling van content op het gebied van informele zorg. In samenwerking met de beheerorganisatie Sdu gaat Inforwijzer deze content ook inpassen in de vraagverheldering van Regelhulp.

Pagina's