Blogs

Project Klant in de keten

Inforwijzer doet de projectleiding van Klant in de keten voor het programma iHLZ (informatievoorziening hervorming langdurige zorg) van het ministerie van VWS. Klant in de keten bewaakt het cliëntperspectief en vertaalt de visie van het ministerie (meer eigen regie voor cliënten, betere zorg en betaalbare zorg) naar de concrete informatiebehoefte van cliënten. Op welke manier kan informatievoorziening cliënten ondersteunen en daarmee bijdragen aan de drie doelen in de langdurige zorg?

Pagina's