Blogs

Mbc eerstelijns geboortezorg

Inforwijzer verzorgde de redactie van de maatschappelijke businesscase voor eerstelijns geboortezorg. Een opdracht van Saltro - Diagnostiek in de zorg. Een extra leuke klus omdat de businesscase relaties legt met de nieuwe visie op de zorg: meer eigen regie, meer preventie, kostenbesparing. Daar is Inforwijzer helemaal in thuis dankzij onze werkzaamheden voor de hervorming van de langdurige zorg. 

Project Klant in de keten

Inforwijzer doet de projectleiding van Klant in de keten voor het programma iHLZ (informatievoorziening hervorming langdurige zorg) van het ministerie van VWS. Klant in de keten bewaakt het cliëntperspectief en vertaalt de visie van het ministerie (meer eigen regie voor cliënten, betere zorg en betaalbare zorg) naar de concrete informatiebehoefte van cliënten. Op welke manier kan informatievoorziening cliënten ondersteunen en daarmee bijdragen aan de drie doelen in de langdurige zorg?

Pagina's