Blogs

Maatschappelijke businesscase autisme

Samen met Dock4 & Organisatieadvies in Zorg maakt Vanuit autisme bekeken een maatschappelijke businesscase die de maatschappelijke en financiële effecten van een levenbrede ondersteuning voor mensen met autisme inzichtelijk maakt. Namens Vanuit autisme bekeken verzorgt Het Groene Huis de tekst en bewaakt de logica en leesbaarheid van de businesscase. 

 

'Aandacht voor cliëntperspectief' (VWS)

In de tweede helft van 2015 werken we mee aan verschillende producten voor het IZO-team van het ministerie van VWS. IZO staat voor informatievoorziening in de zorg. Wij houden ons bezig met advies over aandacht voor het cliëntperspectief in de informatievoorziening. Daarvoor werken we aan persona's, de website Hoeverandertmijnzorg.nl, een handreiking over aandacht voor het cliëntperspectief in communicatie en de 'lessons learned' van vijf jaar IZO. 

Mbc eerstelijns geboortezorg

Inforwijzer verzorgde de redactie van de maatschappelijke businesscase voor eerstelijns geboortezorg. Een opdracht van Saltro - Diagnostiek in de zorg. Een extra leuke klus omdat de businesscase relaties legt met de nieuwe visie op de zorg: meer eigen regie, meer preventie, kostenbesparing. Daar is Inforwijzer helemaal in thuis dankzij onze werkzaamheden voor de hervorming van de langdurige zorg. 

Pagina's