Blogs

Haalbaarheidsonderzoek WatVindIk

Cover van het rapport

Het Groene Huis en Inforwijzer hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht of WatVindIk geschikt is als basis voor een compleet en actueel overzicht met gebruikerservaringen van alle formele en informele zorg en ondersteuning voor voor mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten. Met name mensen met autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een lichte verstandelijke beperking of een meervoudige beperking.

Bijdrage aan Thuisarts.nl

Het Groene Huis werkt mee aan 'Het jaar van de transparantie', een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de NPCF. 'Ons' onderdeel is de vertaalslag van medisch-specialistische richtlijnen naar eenvoudige, toegankelijke en concrete patiënteninformatie op Thuisarts.nl. 

Pagina's