Bijdrage aan Thuisarts.nl

Het Groene Huis werkt mee aan 'Het jaar van de transparantie', een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de NPCF. 'Ons' onderdeel is de vertaalslag van medisch-specialistische richtlijnen naar eenvoudige, toegankelijke en concrete patiĆ«nteninformatie op Thuisarts.nl.